containerMATCH.nl

De sterk stijgende containeroverslag zorgt in de logistieke keten voor een groeiend aantal ‘empty moves’. In de praktijk verplaatsen 50-70% van de containervervoerders (inlandterminals en wegvervoerders) lege containers. Door import- en exportcontainers zo efficiënt mogelijk te combineren met de drie modaliteiten weg, water en spoor kunnen vele onnodige lege containerverplaatsingen worden voorkomen.

Specifiek voor dit doel heeft Rob de Vogel in 2003 het initiatief genomen voor Rotterdam Freight Management (RFM): in samenwerking met Heineken Nederland is toen besloten een marktpartij te creëren die zich volledig zou gaan toeleggen op het matchen van import- en exportcontainers, ongeacht de modaliteit: beladingsgraad heeft prioriteit boven de keuze weg, water en spoor.

Matching zorgt ervoor dat de transporttarieven interessanter worden voor alle partijen. Zonder matching wordt voor een opdrachtgever een tarief doorberekend op basis van een volledige rondrit. In de situatie dat een importcontainer gematched kan worden aan een exportcontainer, wordt voor beide opdrachtgevers een lager, interessanter tarief gehanteerd en zal de bijdrage per rit verbeteren. Een absolute win-win situatie wordt gecreëerd.

RFM heeft daarom met steun van kennisinstituut Dinalog te Breda en innovatiecentrum Syntens te Rotterdam het initiatief genomen om een centraal, neutraal platform te realiseren op basis van een online flexibel pricingmodel voor de containerstromen van en naar Rotterdam en Antwerpen. Bedrijven kunnen op containerMATCH.nl zelf hun achterlandtransport van zeecontainers boeken ongeacht de modaliteit en van en naar alle bestemmingen in het achterland vanaf de zeehavens in Rotterdam en Antwerpen.

ContainerMATCH.nl opereert vanaf 1 augustus a.s. als onafhankelijk webportal.

Bekijk de website hier